Jak wiadomo w Bydgoszczy jest Muzeum Farmacji.

Kiedyś prywatna placówka, dziś filia Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Przed przejęciem przez MOB muzeum wydawało periodyk zatytułowany „Apothecaria Bydgostiana.

Studia z dziejów farmacji i medycyny”. Teraz ukazał się jego ostatni numer. Znalazł się w nim fragment mojej książki „Bydgoszcz jest kobietą”, który poświęciłam farmaceutkom.