To nie prima aprilis, choć jest prima aprilis

– zaproszenie na promocję „Wybiórczego planu miasta Bydgoszczy”, już gotowe.

Mogę więc już teraz napisać, że będzie to kolejna moja książka o kobietach. Bydgoszczankach, ale nie tylko o nich – prezentuję w niej kobiety z różnych epok, różnych zawodów i zainteresowań, które zostały upamiętnione w przestrzeni miasta. Ulicą, skwerem, rondem, rzeźbą, ławeczką, tablicą, muralem…