Wycieczka do Muzeum Solca w Solcu Kujawskim,

które podsumowało ubiegłoroczne dokonania. To było m.in. przywrócenie do życia pianin będących własnością muzeum, jak i zgromadzenie pamiątek po Alinie Prus-Krzemińskiej, bydgoskiej i soleckiej poetce…